Media

 

AKREDYTACJE

Poniższy formularz akredytacji należy wypełnić i wysłać on-line, następnie formularz wydrukować, a opieczętowany i podpisany przez redakcję i występującego o jej przyznanie dziennikarza dostarczyć przy odbiorze akredytacji do Biura Prasowego. Termin nadsyłania akredytacji upływa w dniu 28 października 2016, o godzinie 23:59. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

FORMULARZ AKREDYTACJI / ACCREDITATION FORM

Przypominamy fotoreporterom i operatorom TV, że obowiązuje kaucja za kamizelki w wysokości 100 złotych.

 

KIEROWNIK BIURA PRASOWEGO

Piotr Kłeczek
Tel.: +48 502 751 440
E-mail: p.kleczek@rajdarlamow.pl

 

BIURO PRASOWE I AKREDYTACJE

Hotel Arłamów
Arłamów, 38-700 Ustrzyki Dolne
Tel.: +48 502 751 440
E-mail: media@rajdarlamow.pl

Godziny otwarcia Biura Prasowego
Czwartek, 3 listopada 2016r. – 16:00-22:00
Piątek, 4 listopada 2016r. – 08:00-20:00
Sobota, 5 listopada 2016r. – 08:00-20:00

 

DO POBRANIA